Projecten voor het basisonderwijs

Meer muziek in de klas
Verhart muziekeducatie verzorgt muzieklessen op diverse basisscholen. Tijdens de lessen oefenen kinderen hun muzikale vaardigheden, maar ontwikkelen ze ook allerlei vaardigheden die ze tijdens hun leven nodig zijn. Zie voor meer informatie https://www.meermuziekindeklas.nl/nl/

Impuls muziekonderwijs
Verhart Muziekeducatie werkt samen met verschillende scholen die zelf aan de slag willen met muziekles op school. Aan de hand van een online methode en een muziekdocent worden de leerkrachten van de basisscholen 3 jaar lang muzikaal gecoacht. Voor meer informatie kunt u terecht bij https://www.lkca.nl/primair-onderwijs/muziek/subsidie-muziek

Het blaasorkest
Dit is een project van 10 lessen voor groep 6 t/m 8. Hierin wordt het complete blaasorkest behandeld en worden verschillende instrumenten getoond en ook door leerlingen bespeeld. Hierbij kan ook een stukje werving van de muziekvereniging zitten. Dit kan betekenen dat uw leerlingen een keer een concert van de muziekvereniging gaan bezoeken of een open repetitie bij kunnen wonen. Of dat er leden van de muziekvereniging een schoolconcertje geven en komen vertellen hoe leuk het is om samen muziek te maken.

Yamaha blazersklas
In onze muziekschool is een Yamaha blazersklas opgestart waar kinderen in de basisschool leeftijd (groep 5,6 en 7) in een groepje muziekles krijgen op splinternieuwe instrumenten. Dit gebeurt buiten schooltijd. Er zijn ook voorbeelden in Nederland dat het binnen schooltijd gebeurt. Ieder kind op de basisschool in groep 7 en 8 krijgt dan een nieuw muziekinstrument tot zijn beschikking en krijgt elke week een lesuur praktisch muziekonderwijs. Het is een twee jarige opleiding. Aan het eind kunnen ze in een orkest mee spelen..