Projecten voor het basisonderwijs

Algemene Muzikale Vorming 1
(groep 1, 2 en 3)

Een serie van 12 lessen waarin muziek spelenderwijs wordt beleefd door middel van het zingen van liederen, het tikken van ritmes en het luisteren en beleven van muziekfragmenten. Dit geheel wordt afgesloten met een muzikaal verhaal waarin de kinderen hun muzikale bijdrage leveren.

Algemene Muzikale Vorming 2
(groep 4,5 en 6)

Vervolg cursus van 12 lessen waarin de leerlingen zelf aan de slag gaan met muziekstukjes maken en ritmes bedenken voor een uitvoering aan het eind van de 12 lessen.

Het blaasorkest

Dit is een project van 4 a 5 lessen voor groep 6 t/m 8. Hierin wordt het complete blaasorkest behandeld en worden verschillende instrumenten getoond en ook door leerlingen bespeeld. Hierbij kan ook een stukje werving van de muziekvereniging zitten. Dit kan betekenen dat uw leerlingen een keer een concert van de muziekvereniging gaan bezoeken of een open repetitie bij kunnen wonen. Of dat er leden van de muziekvereniging een schoolconcertje geven en komen vertellen hoe leuk het is om samen muziek te maken.

Yamaha blazersklas
(elke week een praktische muziekles tijdens schooltijd)

In mijn prive muziekschool in 2e Exloermond is in het verleden een Yamaha blazersklas opgestart waar kinderen in de basisschool leeftijd (groep 5,6 en 7) in een groepje muziekles kregen op splinternieuwe instrumenten. Dit gebeurde buiten schooltijd. Er zijn ook voorbeelden in Nederland dat het binnen schooltijd gebeurt. Ieder kind op de basisschool in groep 7 en 8 krijgt dan een nieuw muziekinstrument tot zijn beschikking en krijgt elke week een lesuur praktisch muziekonderwijs. Het is een twee jarige opleiding. Aan het eind van die twee jaar kunnen ze in een orkest mee spelen. (kosten inclusief huur nieuw muziekinstrument ongeveer 300 euro per leerling per jaar). In de gemeente Borger Odoorn gaat een soortgelijk initiatief van start. De band in de klas. Dit gaat binnen schooltijd gebeuren. Verhart Muziek Educatie levert hiervoor ook docenten die tijdens schooltijd leerlingen daarin gaan begeleiden.